domingo, 18 de octubre de 2015

1903-1918- A FORMACIÓN DUN ARTE 1

1903-1918  A FORMACIÓN DUN ARTE


O mundo evoluciona rápidamente nestes anos. En 1903 ten lugar o primeiro vóo, en 1905 Einstein publica a súa teoría da relatividade, en 1907 Picasso pinta As señoritas de Avignon, en 1910 naceu o jazz en Nova Orleans. En 1914 estalou a Primeira Guerra Mundial. Nestes anos introducíronse moitas novidades como o plano, unidade de acción filmada a tempo real, o corte e a combinación de tomas, é decir, a montaxe.

A APORTACIÓN AO CINE DA INGLATERRA VICTORIANA

En Inglaterra tiveron lugar cambios que supuxeron importantes novidades na Historia do Cine. Robert William Paul, óptico londinense, realizou temas fantásticos como Méliès pero acabará innovando cós travellings.
George Albert Smith impresionou as praias de Brighton nas primeiras escenas naturais. Tamén introduciu a profundidade de campo enfocando ou desenfocando a imaxe desexada. Foi o primeriro en introducir un primeiro plano sin que a escena perdera claridade e tamén en intercalar escenas interior exterior .
James Williamson  introduciu o primeiro travelling, rompendo así có estatismo da cámara. Usa tamén un travelling subxetivo.


Guerra de patentes

Nestes anos , Edison, como un auténtico bucaneiro, tentou  eliminar a todos os seus rivais da nacente industria cinematográfica nunha auténtica guerra de patentes. Rematou coa presencia da industria francesa en América e creou un  imperio  , o trust Motion Pictures Patents Company. Pero a partir de 1901 o negocio vai ser explotado por inmigrantes xudeus nuns locais coñecidos como Nickel-Odeons , xa que o custo da entrada era dun níquel, 5 centavos. Estes mesmos empresarios, homes como Zukor, Carl Laemle, William Fox, enfrontáronse  en 1908 ao trust creado por Edison chegaron a converterse nos pioneiros da industria cinematográfica.

O nacemento de narración cinematográfica

Edwin S. Porter  vai proporcionar a nova arte o primeiro ejemplo de montaxe de continuidade en dúas películas. En 1903 dirixiu The life of an American Fireman, na que a imaxe alterna do interior ao exterior dun edificio devorado polo lume e no que podemos seguir o traballo dun bombeiro e o rescate de unha muller e a seu fillo. A escena foi perfectamente comprendida polo público .Tamén introduciu o primeiro plano funcional. É o comezo de cine de acción e o abandono da linguaxe teatral.


Tamén en 1903 rodou Porter The Great Train Robbery. Pode considerarse o primeiro Western da historia en el ofreceunos todo un complexo mundo de relacións humanas , físicas e psicológicas onde as distancias acórtanse, nos primeiros planos os obxectos aumentan de tamaño, as emociónns son ,máis fortes. A obra foi anunciada como a cumbre do arte cinematográfico e probablemente naquel intre a publicidade non esaxerou.


Porter fixo moitos film sobre melodramas sociais e levou a pantalla tamén A cabaña do tío Tom. A súa aportación ao cine foi inmensa.

George Pathè, que creara o seu propio imperio cinematográfico en Europa, dirixiu a primeira longametraxe da historia en The True Story of Kelly Gang, 1906 . En 1907 introduciu a montaxe paralela, que fai avanzar días liñas argumentais en paralelo  moitas veces có obxecto de crear tensión como faría Hitchcock en Strages on a train (1951) ou Jonathan Demme en The silence of the lambs (1991).

En 1909 apareceu o primeiro flashback.

En 1908 a Vitagraph comezou a valorar os rostros dos actores e foi o comezo do Star System . As interpretacións son xa máis sobrias e realistas. Un dos intentos de crear o Star System foi có nacemento do Film d´Art, un intento por parte da industria francesa de competir coa americana e para iso decidiron levar á pantalla guións de grandes escritores ou adaptaciónns teatrais como O asesinato do Duque de Guisa. Crearon o concepto de estrella cinematográfica e esta película aportou alguna novidade como a cámara á altura da cintura ou colocar personaxes de espalda pero resultou un cine vanidoso fronte a frescura do americano.


No cine francés, na productora de Gaumont có director Louis Feuillade naceron os seriais.


O cine escandinavo

O cine escandinavo vai ter tamén un momento de apoxeo no cine  nos momentos previos á Primeira Guerra Mundial. O pioneiro fou un tal Ole Olsen que fundou a productora Nordisk Film Kompagni.
O cine danés comezou a súa andadura con escándalos polo escabroso e erótico de moitas das súas primeiras produccións. A actriz Asta Nielsen converteuse na muller fatal por excelencia.
 Pero Dinamarca era un país cunha sólida e brillante tradición teatral , con bós escenógrafos, actores e directores  e converteuse nunha potencia cinematográfica. Investigáronse novas solucións plásticas chegando a ser precedente do Expresionismo alemán. As películas danesas son moi refinadas plásticamente.


Destacaron dous directores , Benjamin Christensen e Carl Theodor Dreyer. Ambos os dous indagaron no irracional, no romanticismo negro e as brumas do desconocido , tan características da cultura nórdica.  Chistensen diruxiu Haxan , onde o mesmo director interpretaba o diaño  nunha impactante película sobre bruxería.
Fragmento de Haxan

Dreyer inspirouse en temas religiosos. Despois da Guerra Dreyer quedou como figura solitaria do cine danés con películas moi personais que reflectían un mundo de inquedanzas místicas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario